Общи Условия

Общи условия на сайта

Собственост
Настоящият сайт е собственост на МОЯТ ПАРТИ СТИЛ ЕООД.
📜 Дизайн и изработка от Peevski Technology

 

Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на МОЯТ ПАРТИ СТИЛ ЕООД, в случай, че не е посочено друго.

Общи условия

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта raychev-penev.com единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго с МОЯТ ПАРТИ СТИЛ ЕООД. Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към raychev-penev.com – за интернет сайтове.

Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта raychev-penev.com, без изричното писмено съгласие на МОЯТ ПАРТИ СТИЛ ЕООД, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него. Всяко подобно действие ще бъде преследвано от МОЯТ ПАРТИ СТИЛ ЕООД по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона. Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е МОЯТ ПАРТИ СТИЛ ЕООД, или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика. Поставянето на линкове към материали в raychev-penev.com е свободно.

МОЯТ ПАРТИ СТИЛ ЕООД има право да премахва от страницата си, включително от форумите под материалите, мнения, съдържащи:

  • Нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на добрия тон;
  • Национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
  • Подтикване към жестокост, насилие, или внушение на нетърпимост между гражданите;
  • Всякакви форми на обида срещу raychev-penev.com, авторите и собствениците на сайта.

МОЯТ ПАРТИ СТИЛ ЕООД има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

Отговорност

МОЯТ ПАРТИ СТИЛ ЕООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на МОЯТ ПАРТИ СТИЛ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

МОЯТ ПАРТИ СТИЛ ЕООД не носи отговорност за:

  • Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;
  • Информацията, включена в сайтовете, към които в raychev-penev.com са публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване;
  • Мненията, изразени във форумите/коментарите под материалите;
  • Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.

Конфиденциалност

МОЯТ ПАРТИ СТИЛ ЕООД не администрира лични данни, не приема и не съхранява лични данни на своите потребители, освен в редки случаи, в които чрез сайта raychev-penev.com се налага вписване на две имена при публикуване на снимка в Галерия, както и статистическа информация за посещаемостта на сайта.

Поради естеството на интернет като глобална мрежа, не винаги обменът на информация може да бъде напълно защитен и гаранции не могат да бъдат дадени, че някаква част от информацията няма да попадне у неоторизирани лица. Също така, никоя система не е абсолютно сигурна и защитена от посегателства на хакери или манипулиране на данните. МОЯТ ПАРТИ СТИЛ ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за броя влизания и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори).

С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на заявка за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като изпратят писмено съобщение до МОЯТ ПАРТИ СТИЛ ЕООД . Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация или Условията за ползване на сайта.

Обезщетения

МОЯТ ПАРТИ СТИЛ ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта raychev-penev.com.

За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.